Η ομάδα μας

Είμαστε μία ομάδα 5 ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων (κτίστες, ξυλουργοί, αρχιτέκτονας). Ζούμε σε σπίτια φτιαγμένα ως επί τω πλείστων με φυσικά υλικά και βοηθούμε άλλους να κτίσουν με αυτό τον τρόπο και συνεπώς να βιώσουν τα οφέλη του να ζεις μέσα σε χειροποίητα κτίρια φτιαγμένα από μη χημικά υλικά.

Έχουμε εμπειρία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση κατασκευών από φυσικά υλικά (κάποιοι από την ομάδα έχουν τριαντάχρονη εμπειρία στη φυσική δόμηση). Δουλεύουμε με τον πηλό, τον ασβέστη, το άχυρο, το ξύλο, την πέτρα και πειραματιζόμαστε συνεχώς για να βρούμε λύσεις και τρόπους να κάνουμε την φυσική δόμηση όχι απλά έναν εναλλακτικό τρόπο δόμησης αλλά μία αξιόπιστη λύση για κατασκευές παντός είδους.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και μπορούμε επίσης να αναλάβουμε την υλοποίηση της κατασκευής σας.

Δείτε κάποιες από τις κατασκευές μας εδώ