Εθελοντισμός

Οι εθελοντές συμμετέχουν στις καθημερινές μας δραστηριότητες, οι οποίες αλλάζουν συχνά, ανάλογα με το τι συμβαίνει την κάθε περίοδο. Προσφέρουμε διατροφή και χώρο να στηθούν σκηνές για διαμονή και φυσικά τις εμπειρίες μας και τις γνώσεις μας.

Οι εθελοντές συμμετέχουν για 5 ώρες την ημέρα στις διάφορες εργασίες και υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος 3 ημερών για να γνωριστούμε και στη συνέχεια βλέπουμε εάν υπάρχει δυνατότητα για να παραμείνουν οι εθελοντές περισσότερο.

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει να έρθετε και να προσφέρετε εθελοντική εργασία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας τουλάχιστον 1 μήνα νωρίτερα, με e-mail στο info(at)stagones(dot)org.